Facebook

Enying Város Településrendezési terv

 

Hatályos 2022.12.31-től:

- Rendelet a helyi epitesi szabalyzatrol

- Hatarozat a telepulesszerkezeti tervrol

Kornyezeti ertekeles

Megalapozo vizsgalati es javaslatteteli dok

Szabalyozasi terv Sz-J1-8

Telepulesszerkezeti tervlap TSZ-J1per1

Telepulesszerkezeti tervlap TSZ-J1per2

- Terviratok

 

 

                                                                                          

 

Enying Város Településrendezési terv módosítása

(2022.12.31. napjával hatályát veszti)

 

12/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzat és szabályozási terv dokumentumai :

- 12/2022. (VI.30.) rendelet 

- Műszaki leírás

Szabályozási terv II.(Külterület) SZJ2perM1

Szabályozási terv II.(Külterület) SZJ2perM2

Településszerkezeti tervlap (fedvény)

 

Enying Város Településrendezési terv  

 

35/2004. (XI.30). önkormányzati rendelet, módosításokkal egységes szerkezetben megtekinthető az itt található linkre kattintva 

 

Szabályozási terv és helyi építési szabályzat 

 

Melléklet

 

 

Enying Város Településfejlesztési Koncepció és Településrendezési terv felülvizsgálat

 

(Msz: Rp.I.221-7) Véleményezési dokumentáció

 

Energia és hírközlési közművek helyszínrajz

Határozat a településszerkezeti tervről

Környezeti vizsgálat

Rendelet a helyi építési szabályzatról

 

 

 

Véleményezési dokumentáció (kicsomagolva):

Energia és hírkozlési közművek helyszínrajza

Erdők rendeltetés szerint

Erdőterületek

Földrészletek művelési ág szerint

Közforgalmú közlekedés helyszínrajz

Lakó - és gazdasági épületek

Nyersanygku. érintett terület

Régészeti lelőhelyek

szántók földminőség szerint

Természetvédelem

Tulajdonvizsgálat

Vizi közművek helyszínrajza

 

Határozat településszerkezeti tervről

Közlekedés szerkezeti helyszínrajz

Területf. szabályozást korlátozó elemek

Területf. szabályozást korlátozó elemek

Területfelhasználási helyszínrajz_TSZ-J1/1

Területfelhasználási helyszínrajz_TSZ-J1/2

 

Környezeti vizsgálat

 

Megalapozó vizsgálat és javaslattételi dokumentáció

Terviratok

 

Rendelet_HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

Szabályozási és övezeti terv_SZ-J 1/1

Szabályozási és övezeti terv_SZ-J 1/2

Szabályozási és övezeti terv_SZ-J 1/3

Szabályozási és övezeti terv_SZ-J 1/4

Szabályozási és övezeti terv_SZ-J 1/5

Szabályozási és övezeti terv_SZ-J 1/6

Szabályozási és övezeti terv_SZ-J 1/7

Szabályozási és övezeti terv_SZ-J 1/8

2022-12-15 13:01:12