AKTUALITÁSOK

Facebook

Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola

25_org_8c58214e9572a893da03ce32ca393810

 

 

Az intézmény honlapja: www.batthyanyiskola.hu

 

 

A 2013. évben ballagó diákokról a Fejér Megyei Hírlapban megjelent fotó itt tekinthető meg.

 

 

Szervezeti adatok


Az intézmény neve: Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola
       
Az intézmény székhelye (általános iskola): 8130 Enying, Kossuth u. 55.

Az intézmény telephelyei (gimnázium): 8130 Enying, Petőfi u. 12.

 

Az intézmény vezetője: Regenyei Katalin

 

Az intézmény típusa és évfolyamainak száma:

Többcélú közoktatási intézmény: összetett iskola
- általános iskola: 8 évfolyam
- gimnázium: 4 évfolyam

Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám:
- Általános iskola: 450 fő
- Gimnázium:
   = Nappali oktatás munkarendje szerint: 240  fő
   = Felnőtt esti oktatás munkarendje szerint: 175   fő

Elérhetőségek: Az intézményi telefonkönyv megnyitásához kattintson az itt található linkre
Az intézmény tevékenységei, feladatai1. általános iskola

- Nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatása:
   1-8 évfolyamon általános műveltséget megalapozó nevelést és oktatást folytat. A tanuló érdeklődésének, képességeinek és tehetségének megfelelően középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra és pályaválasztásra készít fel. Kompetencia alapú tanítási-tanulási programok elterjesztése, fejlesztése. Bázisintézményi feladatok ellátása.

- Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatása:
   Testi, érzékszervi és középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, a beszéd- és az enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése.

- Napköziotthonos és tanulószobai ellátás


- Iskolai intézményi étkeztetés


- Diáksport   


2.gimnázium

- Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés-oktatás   
    A gimnázium általános műveltségét megalapozó, érettségi vizsgára és felsőfokú tanulmányok megkezdésére, valamint munkába állásra felkészítő nevelést és oktatást folytat, nappali tagozatú képzés formájában, valamint szintén 4 évfolyamos, általános kerettantervre épülő, belügyi rendészeti pályára előkészítő rendészeti képzés formájában. Törekszik a tanulók harmonikus személyiségfejlesztésére. A gimnáziumi nevelést-oktatás kilencedik évfolyamon kezdi meg és a tizenkettedik évfolyamon fejezi be.


- Gimnáziumi felnőttoktatás jelenleg nem működik


- Diáksport

 

 

2021-05-20 14:02:57