Facebook

Szervezete

A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

 

* Jegyző
* Aljegyző
* Titkársági és Humán Iroda
* Hatósági és Adóigazgatási Osztály
* Pénzügyi Osztály
* Műszaki Osztály

 

2021-05-20 14:28:48