Facebook

Rendelet-tervezetek társadalmi egyeztetésre

Hivatkozva Enying Város Önkormányzatának az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 18/2012. (VII. 02.) számú rendelete 2. § (1) bekezdésében foglaltakra:

 

Társadalmi egyeztetésre kell bocsátani az önkormányzati rendelet-tervezetet, melynek keretében az állampolgárok, a nem állami és nem önkorményzati szervek, szervezetek a rendelet-tervezettel kapcsolatosan véleményt nyilváníthatnak az önkormányzat honalpján a rendelet-tervezet véleményezésére megadott elektronikus levélcímen.

 

 

- "a köztisztviselők illetménykiegészítéséről" szóló Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének  önkormányzati rendelet-tervezetét a linkre kattintva tekinthetik meg.

 

- "a temetőkről és a temetkezésről szóló 5/2001 (III.28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról" szóló Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének  önkormányzati rendelet-tervezetét a linkre kattintva tekinthetik meg.

 

Fent írtak alapján a rendelet-tervezettel kapcsolatos véleményüket a titkarsag.pmhiv@enying.eu email címre szíveskedjenek megküldeni.

 

 

 

Véleményezési határidő: 2022. november 14. - 12:00 óra 

 

2022-11-08 13:32:11