Facebook

Alaptevékenysége

 

Enyingi Polgármesteri Hivatal

Általános feladatok


A képviselő-testület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri hivatal elnevezéssel - az önkormányzat működésével, valamint a közigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.

A polgármesteri hivatal teljes jogkörű, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv előirányzatai felett önállóan rendelkezik, egyben az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve, valamint önkormányzati igazgatási szervezet. A költségvetés határozza meg a polgármesteri hivatal működéséhez szükséges előirányzatokat, működési, fenntartási költségeket.

A polgármesteri hivatal igény és szükség szerint köteles adatokat szolgáltatni és jelentést készíteni a képviselő-testületnek és az önkormányzat bizottságainak.

Az önkormányzat gazdálkodásának feladatait a polgármesteri hivatal látja el. Elkészíti a költségvetési tájékoztatót, a költségvetési beszámolót, valamint a havi pénzforgalmi információt, s mindezeket megküldi az illetékes szerv részére. Beszedi az önkormányzat saját bevételeit. Igényli a címzett és céltámogatásokat. Gondoskodik az önkormányzat által létrehozott és működtetett intézmények pénzellátásáról. Biztosítja az önkormányzat pénzforgalmi szemléletű kettős könyvvitelének szabályszerű vezetését, s ezen belül - a pénzügyminiszter által meghatározottak szerint - kialakítja a saját, valamint az intézmények könyvvitelének számlarendjét. Biztosítja az önkormányzat törzsvagyonának elkülönített nyilvántartását. Elkészíti az önkormányzat éves vagyonleltárát, s azt csatolja az év végi költségvetési beszámolóhoz. Az éves zárszámadáshoz a vagyonállapotról - külön jogszabályban meghatározott - vagyonkimutatást készít. Az önkormányzat költségvetési számláját kezelő pénzintézeten keresztül gondoskodik az önkormányzat tartozásainak és az önkormányzat intézményei működési kiadásainak a kiegyenlítéséről, illetőleg teljesítéséről.

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői szakmailag előkészítik a bizottsági, képviselő-testületi előterjesztéseket, határozati javaslatokat, rendelettervezeteket. Az érintett köztisztviselők közreműködnek az előterjesztések ismertetésében, szervezik a testületi döntések végrehajtását. Segítik a képviselők munkáját, jogaik gyakorlását, kötelezettségeik teljesítését. Döntésre előkészítik a polgármester hatósági, önkormányzati és vezetői feladatai ellátásához kapcsolódó ügyeket.

A Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet az önkormányzati döntésekről, elkészíti az önkormányzat rendelettárát, gondoskodik azok megismerhetőségéről, és tájékoztatást nyújt a lakosság részére.

A polgármesteri hivatalt a jegyző vezeti a polgármester irányítása mellett.

 

A Polgármesteri Hivatal Ügyrendjének megtekintéséhez kattintson az itt található linkre.

2021-05-20 14:27:59