Facebook

Rendelet-tervezetek társadalmi egyeztetése

Hivatkozva Enying Város Önkormányzatának az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 18/2012. (VII. 02.) számú rendelete 2. § (1) bekezdésében foglaltakra:

 

Társadalmi egyeztetésre kell bocsátani az önkormányzati rendelet-tervezetet, melynek keretében az állampolgárok, a nem állami és nem önkorményzati szervek, szervezetek a rendelet-tervezettel kapcsolatosan véleményt nyilváníthatnak az önkormányzat honalpján a rendelet-tervezet véleményezésére megadott elektronikus levélcímen.

 

Fent írtak alapján a rendelet-tervezettel kapcsolatos véleményüket a titkarsag.pmhiv@enying.eu email címre szíveskedjenek megküldeni.

 

 

-"önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről"  szóló rendelet-tervezet elérhető a linkre kattintva. 

(Véleményezési határidő: 2021.05.05. /szerda/ 12:00 óra.)

 

 

-"a települési támogatásról szóló 8/2018. (IV.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet elérhető a linkre kattintva. 

(Véleményezési határidő: 2021.05.05. /szerda/ 12:00 óra.)

 

 

2021-04-29 15:41:26