Facebook

Összefoglaló a Képviselő-testület üléseiről

Tisztelt Lakosság!

 

2020. június 22. napján Enying Város Önkormányzatának képviselő-testülete rendkívüli, június 24. napján pedig soron következő ülést tartott. 

A június 22-i ülésen döntöttünk az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról szóló pályázat” benyújtásáról, melynek keretében 2020-ban sor kerül a Szabadi utca, Móricz Zsigmond utca felújításáról, javításáról, valamint a 2021. évben a sikeres pályázat esetén a Budai Nagy Antal utca rekonstrukcióját tervezzük.  


2020. június 24-én zárt és nyílt ülést is tartottunk. A zárt ülésen döntés született az Enyingi Városi Bölcsőde és a Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői munkakör pályázati kiírásáról, valamint önkormányzati ingatlan bérbeadásáról. 


A nyílt ülés keretében meghallgathattuk Enying Város közrendjének és közbiztonságának 2019. évi helyzetéről szóló rendőrségi beszámolót. Majd a testület elfogadta a Siófoki Hivatásos Tűzoltóság, valamint az önkormányzat intézményeinek 2019. évi beszámolóját. Döntés született a bölcsőde nyári zárva és a nyitvatartási rendjéről is. A korábbi évekhez hasonlóan az Önkormányzat az idei évben is pályázni kíván a DRV lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására. 


A képviselő-testület határozott a 1283/1 hrsz, a 7830/1 hrsz, a 7830/2 hrsz, a 7830/3 hrsz és a 7832/ hrsz-ú ingatlanok versenytárgyaláson történő értékesítéséről is. 

 

Viplak Tibor
polgármester


2020-06-25 14:47:11